XXV. BIOLOGICKÉ DNY

Od nádorové biologie po precizní onkologii

Termín konání

5. - 6. 9. 2022

Místo konání

Aula, místnost B22 

Univerzitní kampus Bohunice, Brno

Pořádáno pod záštitou

prof. MUDr. Martina Bareše, Ph.D., rektora Masarykovy univerzity

prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D., děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

prof. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D., děkana Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

JUDr. Markéty Vaňkové, primátorky města Brna 

Mgr. Jana Grolicha, hejtmana Jihomoravského kraje


Úvodní slovo

Česko-slovenská biologická společnost letos slaví 100 let od svého založení. U příležitosti tohoto výročí pořádáme XXV. Biologické dny - Od nádorové biologie po precizní onkologii ve dnech 5.-6.9.2022 v Univerzitním kampusu Brno-Bohunice. Této konference se účastní zhruba 150-200 odborníků z celé České republiky i Slovenska.

Konference bude tematicky pokrývat základní i aplikovaný výzkum v oblasti solidních i hematologických nádorů, pokročilou molekulární diagnostiku, precizní onkologii, moderní terapeutické přístupy včetně imunoterapie a genové terapie, problematiku genetiky nádorových onemocnění i etiky onkologického výzkumu.

Organizační výbor

doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D. 

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

doc. RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.

Mgr. Martina Lojová, Ph.D.Programový výbor

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.

doc. RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.

doc. Mgr. Jan Bouchal, Ph.D.

doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

Mgr. Stjepan Uldrijan, Ph.D.

MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.

prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.

prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D.

prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.

prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.

prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. 

prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.


Termín konání

5. - 6. září 2022

Místo konání

Masarykova univerzita, Univerzitní kampus Brno-Bohunice

Kamenice 5, 625 00 Brno