KONTAKTNÍ INFORMACE

Ozvěte se nám!

Organizační zajištění:

Mgr. Martina Lojová, Ph.D.

Phone: + 420 604 178 156

E-mail: martina.redova@gmail.com

Masarykův onkologický ústav

Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

CEITEC MU

Ondřej Slabý Research Group

Kamenice 5 (A35), 625 00 Brno