Registrace

Online registrace bude otevřena do 3.9.2023. Registrace ani platba na místě nebude možná!!!

V případě skupinové registrace (10 účastníků a více) kontaktujte prosím sekretariát kongresu e-mailem.

Registrace byla uzavřena.

Registrační poplatky


Časná registrace (do 25.8.2023)

Pozdní registrace (do 3.9.2023)

Člen ČsBS

1 000 Kč

Nečlen ČsBS

1 500 Kč

Přednášející

 500 Kč

Předsedající

 0 Kč

Key note speaker

 0 Kč

PhD studenti a jiní studenti

200 Kč

Pregraduální student

(vstup pouze na přednášky - bez nároku na kongresové materiály a občerstvení)

0 Kč

Středoškoláci

(vstup pouze na přednášky - bez nároku na kongresové materiály a občerstvení)

0 Kč

III. morfologický workshop (7.9.2023)

0 Kč

Člen ČsBS

1 500 Kč

Nečlen ČsBS

2 000 Kč

Přednášející

500 Kč

Předsedající

0 Kč

Key note speaker

0 Kč

PhD studenti a jiní studenti

500 Kč

Pregraduální student

(vstup pouze na přednášky - bez nároku na kongresové materiály a občerstvení)

0 Kč

Středoškoláci

(vstup pouze na přednášky - bez nároku na kongresové materiály a občerstvení)

0 Kč

III. morfologický workshop (7.9.2023)

 0 Kč

AKTIVNÍ ÚČAST

Termín uzávěrky pro příjem abstrakt byl prodloužen do 25.8.2023. Abstrakta zasílejte výhradě prostřednictvím registračního formuláře.

Zaslání abstraktu neznamená automatické přihlášení k účasti na kongresu.

Pokyny pro autory

Žádáme všechny autory, aby dodržovali následující pravidla a doporučení.

U každého abstraktu je nutno uvést název práce, autory (příjmení, jméno) včetně příslušných afiliací, označit prezentujícího autora (pokud není prvním v pořadí autorů), jeho kontaktní e-mail a preferovanou formu prezentace (orální/ poster). Maximální délka abstraktu je stanovena na 300 slov.

Abstrakta nebudou redigována, autoři odpovídají za jejich jazykovou i formální správnost. Autoři budou o přijetí či nepřijetí abstraktu informováni nejpozději v okamžiku zveřejnění finálního programu. Vědecký výbor si vyhrazuje právo nepřijetí přednášky do programu, případné přesunutí práce do posterové sekce.

Rozměry posterů

Postery budou umístěny na výšku. Maximální velikost posteru je 80 x 110 cm. Materiál pro upevnění posteru na výstavní panel budou na místě zajištěny organizátory.

POTVRZENÍ REGISTRACE A PLATBA

Po vyplnění registračního formuláře bude obratem na e-mailovou adresu uvedenou v registraci k účasti zasláno Potvrzení o registraci. Potvrzení o registraci je generováno automaticky, obsahuje rekapitulaci všech vyplněných údajů a zároveň je dokladem o úspěšně dokončené registraci k účasti. Jestliže Potvrzení neobdržíte do jedné hodiny od odeslání vyplněného formuláře, nebyla registrace řádně dokončena, případně je udaná e-mailová adresa nesprávná.

Pokud by nastaly jakékoliv problémy během registračního procesu nebo pro případ ověření dokončení registrace se prosím obraťte na sekretariát kongresu, Martina Lojová, e-mail martina.redova@gmail.com

Rekapitulační e-mail, zaslaný jako potvrzení úspěšné registrace k účasti na kongres obsahuje veškeré náležitosti potřebné k provedení úhrady registračního poplatku a dalších objednaných služeb. V případě potřeby zálohové faktury pro daňové účely nás kontaktujte na e-mail: martina.redova@gmail.com Potvrzení o zaplacení je vystaveno a zasláno na registrační e-mail do čtrnácti dnů po úhradě tj. připsání plné částky na účet kongresu.

Objednané služby lze hradit bankovním převodem. Veškeré poplatky spojené s účastí na kongresu musí být uhrazeny nejpozději do 3.9.2023. Registrace neuhrazené do 5.9.2023 budou automaticky stornovány.

Bezplatné storno účasti je možné do 25.8.2023. Při zrušení registrace od 26.8.2023 do 3.9.2023 vrátí organizátor 50% hodnoty zaplaceného registračního poplatku. Po tomto termínu nebo v případě neoznámeného storna není možné účastnický poplatek vrátit. Storno účasti je nutné oznámit písemně na e-mail martina.redova@gmail.com

Bankovní převod v CZK

Majitel účtu: Česko-slovenská biologická společnost, z.s.

Číslo účtu: 1341672379/0800

IBAN: CZ34 0800 0000 0013 4167 2379

BIC: GIBACZPX

Variabilní symbol: viz e-mailové potvrzení registrace