Registrace


REGISTRACE ONLINE

Online registrace bude otevřena do 31.8.2024. Registrace ani platba na místě nebude možná!!!


Registrační poplatky


Člen ČsBS

500 Kč

Nečlen ČsBS

750 Kč

Student

 250 Kč

AKTIVNÍ ÚČAST

Abstrakta zasílejte e-mailem na sekretariát konference.

Zaslání abstraktu neznamená automatické přihlášení k účasti na kongresu.

Pokyny pro autory

Žádáme všechny autory, aby dodržovali následující pravidla a doporučení.

U každého abstraktu je nutno uvést název práce, autory (příjmení, jméno) včetně příslušných afiliací, označit prezentujícího autora (pokud není prvním v pořadí autorů), jeho kontaktní e-mail a preferovanou formu prezentace (orální/ poster). Maximální délka abstraktu je stanovena na 300 slov.

Abstrakta nebudou redigována, autoři odpovídají za jejich jazykovou i formální správnost. Autoři budou o přijetí či nepřijetí abstraktu informováni nejpozději v okamžiku zveřejnění finálního programu. Vědecký výbor si vyhrazuje právo nepřijetí přednášky do programu, případné přesunutí práce do posterové sekce.

Rozměry posterů

Postery budou umístěny na výšku. Maximální velikost posteru je 80 x 110 cm. Materiál pro upevnění posteru na výstavní panel budou na místě zajištěny organizátory.

POTVRZENÍ REGISTRACE A PLATBA

Registrace bude potvrzena až po přijetí platby.

Pokud by nastaly jakékoliv problémy během registračního procesu nebo pro případ ověření dokončení registrace se,  prosím, obraťte e-mailem na sekretariát konference.

Objednané služby lze hradit bankovním převodem. Veškeré poplatky spojené s účastí na kongresu musí být uhrazeny nejpozději do 31.8.2024. Registrace neuhrazené do 31.8.2024 budou automaticky stornovány.

Bezplatné storno účasti je možné do 10.8.2024. Při zrušení registrace po 10.8.2024 (do 31.8.2024) vrátí organizátor 50 % hodnoty zaplaceného registračního poplatku. Po tomto termínu nebo v případě neoznámeného storna není možné účastnický poplatek vrátit. Storno účasti je nutné oznámit písemně e-mailem.

Bankovní převod v CZK

Majitel účtu: Česko-slovenská biologická společnost, z.s.

Číslo účtu: 1341672379/0800

IBAN: CZ34 0800 0000 0013 4167 2379

BIC: GIBACZPX

Variabilní symbol: uvedeno na faktuře