Program konference

7:30     Otevření registrace (registrace potom možná během celého dne)
8:15      Zahájení konference
8:20     Úvodní přednáška

 • prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.
  Calpains – Calcium-dependent cysteine proteases and their bioinformatic and biomedical atractivity

8:50-9:50  Sekce I – Neobvyklé nukleové kyseliny a jejich role v biomedicíně

Předsedající: doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.

 • 8:50-9:15 doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D.
  Nekódující RNA v biologii maligních B lymfocytů
 • 9:20-9:35 Mgr. Marek Večeřa
  Dlouhé nekódující RNA jako potenciální klinické biomarkery a terapeutické cíle solidních nádorů
 • 9:35-9:50 Mgr. František Siegl
  PIWI-interagující RNA; biologie, využití v diagnostice a kontroverze

10:00-10:40   Babákova přednáška

 • prof. RNDr. Ladislav Dušek, PhD
  Úžasných 100 let cesty matematické biologie

10:40-11:00     Kávová přestávka


11:00-11:30      Přednáška sponzora /GENETICA/

 • doc. Mgr. Jiří Šána, Ph.D. Využití QIAseq miRNA Library Kitu pro analýzu krátkých RNA u nádorů mozku pomocí sekvenování nové generace
 • Ing. Mariana Šatrová CLC Genomic Workbench

11:30-13:00 Sekce II – Studentská soutěžní sekce

Předsedající: doc. RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D., Mgr. Petr Vodička, Ph.D.

 • 11:30-11:45 Mgr. Bc. Monika Vlachová
 • 11:45-12:00 Mgr. Bc. Karolína Smolková
 • 12:00-12:15 MUDr. Volodymyr Porokh
 • 12:15-12:30 Bc. Lenka Krejčí
 • 12:30-12:45 Mgr. Laura Ondrišová
 • 12:45-13.00 Mgr. Matej Jasík

13:00-13:15 Přednáška sponzora /ACCELA/

 • Dagmar Bezděková: Spatial omics and multiplexed imaging to explore new insights in cancer biology


13:15-14:00 Oběd

14:00-15:00   Sekce III – Modelové organismy I

Předsedající: Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.

 • 14:00-14:15 Mgr. Petr Vodička, Ph.D.
  Kvantitativní proteomika diferenciace nervových kmenových buněk
 • 14:15-14:30 Mgr. Jakub Pospíšil, Ph.D.
  Co nabízí současná světelná mikroskopie biologům?
 • 14:30-14:45 Mgr. Jarmila Navrátilová, Ph.D.
  Prostorová distribuce a biologický efekt inhibitoru kinazy Akt v 3D modelech nádoru stanovený pomocí poloautomatické koregistrace obrazu MALDI MSI a imunofluorescence
 • 14:45-15:00 Mgr. Michaela Kavková
  Metoda rentgenové počítačové mikro tomografie a její využití v dentálním výzkumu

15.00-16.00   Sekce IV – Modelové organismy II

Předsedající: doc. RNDr. Petr Beneš, Ph.D.

 • 15:00-15:15 Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.
  Nové poznatky v oblasti regulace signální dráhy ERK v maligním melanomu
 • 15:15-15:30 Ing. Stanislava Martínková, Ph.D.
  In vitro kultivace a testování nádorů pankreatu jako cesta k personalizované léčbě
 • 15:30-15:45 Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.
  Proliferace kardiomyocytů in vitro – úloha duálně specifické fosfatázy 6
 • 15:45-16:00 Mgr. Sandra Thalerová
  In vitro studium trombolýzy


16:00-16:30 Kávová přestávka

16:30-17:30   Sekce V – Bioinformatika a biomedicína

Předsedající: RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.

 • 16:30-16:45 RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
  Data NZIS jako příležitost pro aplikaci přístupů umělé inteligence
 • 16:45-17:00 Mgr. Lukáš Pečinka
  Využití metod strojového učení a hmotnostní spektrometrie pro klinické aplikace v nádorové biologii
 • 17:00-17:15 doc. RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.
  Tkáňové inženýrství, biostatistika a strojové učení

17:15     Vyhlášení vítěze nejlepší studentské přednášky a nejlepšího posteru
17:30    Ukončení konference a pozvánka na příští ročník