Program konference

8:00               Otevření registrace

9:00-9:05      Zahájení konference - doc. Ševčíková

9:05-10:00     Babákova přednáška - doc. Hampl

10:00-11:30     Sekce I: Tkáňové mikroprostředí - předsedající: doc. Křivánek


11:30-12:30     Oběd a posterová sekce


12:30-14:00    Sekce II: Nádorové mikroprostředí - předsedající: dr. Hlaváčková Pospíchalová


14:00-14:30    Coffee break


14:30-16:00    Sekce III: Nové metody ve výzkumu ekosystémů - předsedající: doc. Ševčíková

16:00-17:00    Sekce IV: Ph.D. sekce - předsedající: doc. Vaňhara, doc. Ševčíková

17:00               Vyhlášení nejlepší Ph.D. přednášky a posteru, ukončení konference