Babákova přednáška

Ondřej Slabý (*1981) je profesorem a přednostou Biologického ústavu na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracuje jako vedoucí výzkumné skupiny ve Středoevropském technologickém institutu (CEITEC) na Masarykově univerzitě a vede Laboratoř molekulární patologie na Ústavu patologie ve Fakultní nemocnici Brno. Řadu let je vědeckým tajemníkem Masarykova onkologického ústavu v Brně.

Prof. Slabý se dlouhodobě zabývá nádorovou genomikou a studiem nekódujících RNA v patogenezi lidských nemocí se speciálním zaměřením na jejich možné využití v diagnostice a moderní terapii. V této oblasti také významně publikoval (h-index 44, celkový počet citací bez autocitací > 6700). Je vynálezce nebo spoluvynálezce řady diagnostických metod pro klinickou medicínu a onkologii, byl úspěšný také v transferu technologií. Patentovaná metoda jeho týmu pro neinvazivní diagnostiku kolorektálního karcinomu vyústila v licenční smlouvu s firmou Biovendor, která pracuje na vývoji certifikované diagnostické soupravy.

Prof. Slabý má atestaci v oboru Klinická genetika a je průkopníkem konceptu precizní onkologie. Spoluzakládal molekulární tumor board ve Fakultní nemocnici Brno a na Masarykově onkologickém ústavu. Jeho tým, jako první v České republice, začal provádět komplexní genomové profilování nádorů pro účely terapeutického plánování v onkologii. Prof. Slabý se podílí také na řadě edukačních a popularizačních projektů v této oblasti.

Je členem Americké asociace pro výzkum rakoviny (AACR), České onkologické společnosti, Společnosti českých patologů, Společnosti lékařské genetiky a genomiky, a dalších. Spoluzakládal Českou neuro-onkologickou společnost. Od roku 2018 je předsedou Česko-slovenské biologické společnosti. Je nositelem řady ocenění: ceny České onkologické společnost v roce 2010 a 2012, ceny České lékařské společnosti JEP za nejlepší knižní publikaci v roce 2016 (monografie Molekulární medicína), ceny Ministra zdravotnictví České republiky za medicínský výzkum v letech 2014 a 2016, ceny Novartis Discovery Award v roce 2017, ceny rektora Masarykovy univerzity v roce 2017 a ceny MUNI Innovation Award v roce 2021.

Byl předsedou hodnotícího panelu Nádorové choroby Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky a místopředsedou panelu Nádorová biologie, experimentální onkologie, morfologické obory a patologie Grantové agentury České republiky. V současné době je členem předsednictva Agentury pro zdravotnický výzkum a místopředsedou hodnoticího panelu Metodiky 17+ pro oblast zdraví Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. V letech 2021 a 2022 byl vládním zmocněncem pro vědu a výzkum ve zdravotnictví, nyní je poradcem ministra zdravotnictví pro oblast vědy a výzkumu. Je členem vědecké rady ministra zdravotnictví, Lékařské fakulty MU a Masarykova onkologického ústavu. Dále předsedou oborové rady Biomedicínské vědy na LF MU, členem řady oborový rad a komisí na MU, UK a UPOL. Je jedním z koordinátorů a vědeckým ředitelem Národního ústavu pro výzkum rakoviny, který byl letos vytvořen díky podpoře 1,5 mld. Kč z evropských fondů.