Babákova přednáška

"Úžasných 100 let cesty matematické biologie"

prof. RNDr. Ladislav DUŠEK, Ph.D.


Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. je profesorem na Lékařské a Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a vedoucím Institutu biostatistiky a analýz LF MU. 

Od roku 2014 působí jako ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Mezi jeho odborné zájmy patří zejména analýza klinických a biologických dat a zdravotnická informatika. V současnosti se jeho vědecká práce soustředí na vybudování Národního zdravotnického informačnío systému a na vývoj moderní datové a informační základny české onkologie. V oblasti numerické a prediktivní onkologie působí v řadě mezinárodních a národních odborných projektů a iniciativ. 

Dle databáze Web of Sciece je autorem či spoluautorem 348 původních vědeckých prací s více než 7 000 citacemi (H index 46). Publikační činnost dále zahrnuje 14 monografií a monografických vydání odborných časopisů, 21 internetových portálů s autorizovaným SW. Prof. Dušek působí v řadě vědeckých a oborových rad odborných institucí a vysokých škol, je školitelem PhD v oborech Lékařská biologie, Onkologie a Biomedicínská informatika. Celkem vedl 12 úspěšně obhájených PhD prací.