Morfologický workshop

III. morfologický workshop

Strukturní a funkční diverzita buněk, tkání a orgánů

Termín konání: 7.9.2023

Čas konání: 09.00 - 12.00

Místo konání: Univerzitní kampus Brno-Bohunice

  • 9:00-9:15 sraz v přízemí budovy F01B1 UKB u vrátnice
  • 9:15-10:00 prohlídka embryologických laboratoří Ústavu histologie a embryologie LF MU
  • 10:00-11:00 prohlídka Anatomického muzea LF MU
  • 11:00-12:00 exkurze na pracoviště pokročilé mikroskopie buněčného zobrazování CEITEC CELLIM
  • 12:00-13:00 přestávka na oběd
  • 13:00-13:45 exkurze na pracoviště hmotnostní spektrometrie a demonstrace měření
  • 13:45-15:00 demonstrace a prohlídka výukových histologických preparátů, Mikroskopický sál Ústavu histologie a embryologie LF MU
  • 15:00 ukončení workshopu


Účast na workshopu je zdarma, přihlášení je možné v rámci registrace k účasti na Biologické dny 2023. Zvolte prosím jeden z nabízených druhů účastnických poplatků a u otázky, zda se zúčastníte  III. morfologického workshopu? (7.9.2023), zvolte možnost: "ANO, zúčastním se".